Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez BLOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dzibice 54, 42-425 Kroczyce, NIP: 6492317710 danych osobowych wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma charakter dobrowolny, z tym że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż administratorem danych osobowych jest firma BLOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Dzibice 54, 42-425 Kroczyce, NIP: 6492317710 wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Administrator przetwarza dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres siedziby, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres mailowy, numer rachunku bankowego, właściwość urzędu skarbowego, NIP, Regon, dane dotyczące przedmiotu zamówień zawarte na fakturach.

 3. Celem i podstawą przetwarzania danych są:
  – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  – dostarczenia towaru, wystawienia faktury odebrania ceny sprzedaży – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej RODO;
  – wykonana obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  – dochodzenia roszczeń – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności;
  – udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub przedstawienie oferty w odpowiedzi na Państwa zapytanie W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  – archiwizowania dokumentów – podstawą prawną jest art.6 ust. 1lit C) RODO gdy obowiązek archiwizowania jest wymagany i określony w czasie przepisami prawa lub art. 6 ust. 1 lit f) RODO gdy przechowywania dokumentów przez cały czas możliwy do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy stanowi prawny interes BLOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI jako administratora.

 4. Umowy, listy przewozowe, ogólne warunki umowy i faktury będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy. Dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

 5. Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  – prawo dostępu – prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;
  – prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu a dotyczących Twojej osoby;
  – prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  – prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

 6. Strona cleverleon.com używa plików “cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące plików „cookies” można zmieniać w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia pozostaną bez zmian, pliki „cookies” zostaną zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików „cookies” może przyczynić się do ograniczenia funkcjonalność serwisu.

 7. Dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane są innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług związanych ze zrealizowaniem zamówienia, np. firmom kurierskim.