Regulamin sklepu

Informacje dotyczące sklepu xyz:

Sklep internetowy cleverleon.com prowadzony w postaci serwisu przez podmiot:

BLOH SP. z.o.o w Dzibice 54, 42-425 Kroczyce,

NIP: 6492317710

Numer NIP: 6452464646, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Adres korespondencyjny:

Dzibice 54, 42-425 Kroczyce,

Adres e-mail:

bloh.company@gmail.com

Numer telefonu:

SŁOWNICZEK:

Sklep Internetowy cleverleon.com – prowadzony przez BLOH SP. z.o.o w Dzibice 54, 42-425 Kroczyce, dostępny jest pod adresem internetowym cleverleon.com a także pozostałe dogodności udostępnione na stronie cleverleon.com

Klient – należy przeze to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawna lub jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystającą ze sklepu internetowego cleverleon.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument –  osoba fizyczna, dokonująca zakupów w sklepie internetowym cleverleon.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 z poź.zm.).

Koszyk – dogodność sklepu internetowego cleverleon.com w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu. Klient posiada możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy oraz formy płatności.

Strona produktowa – strona w sklepie internetowym cleverleon.com, która przedstawia informacje na temat produktu.

§ 1 Postanowienia ogólne (warunki świadczenia usług drogą elektroniczną)

1. Przedmiotowy regulamin przedstawia zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności cleverleon.com składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym cleverleon.com, dostarczania zamówionych produktów oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sklep internetowy cleverleon.com zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat produktów dostępnych na stronie cleverleon.coml, w tym umożliwia również kupowanie drogą elektroniczną towarów będących w ofercie sklepu internetowego przy pomocy koszyka zamówień.

3. Sklep internetowy cleverleon.com wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić dane związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta, w celu utrzymania sesji, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Klienta oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu cleverleon.com.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie wypełnienia i potwierdzenia przez Klienta odpowiedniego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie sklepu.

5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązania przez każdą ze stron w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w pkt 6.

6. Klient, który zarejestrował swoje konto na stronie sklepu cleverleon.com, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta.

7. Do korzystania ze sklepu internetowego cleverleon.com, w tym między innymi przeglądania asortymentu sklepu internetowego cleverleon.com oraz składania zamówień na dostępne produkty, konieczne są:

 • komputer z dostępem do internetu i przeglądarką internetową: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2 Sprzedaż (informacje o produktach, warunki realizacji zamówień)

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego cleverleon.com, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu internetowego cleverleon.com,:

 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają kosztów dostawy.
 • koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu, jak również od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez sklep internetowy cleverleon.com świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Sklep internetowy cleverleon.com zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na bieżąco w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w sklepie internetowym cleverleon.com nie łączą się z innymi promocjami.

5. Celem prawidłowego zawarcia umowy sprzedaży, należy złożyć zamówienie on-line, poprzez stronę internetową sklepu cleverleon.com korzystając z koszyka zamówień.

7. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować się przez stworzenie Konta Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe dane z formularza wysyłkowego.

8. Celem stworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu cleverleon.com W celu potwierdzenia rejestracji konieczne jest kliknięcie w link aktywacyjny przesłany w wiadomości na adres e-mail użytkownika. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.

§ 3 Forma płatności

1. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

 • za pobraniem spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,
 • przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 (w tym płatność kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24 ) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, powoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można dokonać powtórnego złożenia zamówienia i dokonać wyboru innej bądź tej samej formy płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za zamówiony towar,

2. Po wyborze przelewu bankowego za pośrednictwem Przelewy24 , jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Blue Media, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Przelewy24 jako agenta rozliczeniowego.

3. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny, wyraźny i przejrzysty sposób podczas składania zamówienia (w koszyku zamówień).

4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 4 Warunki dostawy

1. Na sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin w którym złożone zamówienie zostanie zrealizowane wskazany jest w Sklepie.

3. W sytuacji w której Kupujący wybrał metodę płatności „z góry” za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.

5. Państwa, na terytorium których dostawa jest realizowana: Rzeczpospolita Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Słowacja, Czechy, Austria, Holandia, Dania, Belgia, Szwecja, Norwegia Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Chorwacja, Grecja,Włochy, Szwajcaria.

6. Dostarczenie Towarów zakupionych w Sklepie zależne jest od metody dostawy wybranej przez Kupującego

 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej

7. Koszt dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej spoczywa na Kupującym, chyba że podane jest inaczej w opisie warunków dostawy.

8. Czas realizacji zamówienia waha się od 2-5 dni roboczych po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym sklepu – jeśli produkt znajduje się w magazynie. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt ze sklepem.

9. Koszt dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalany indywidualnie, dostosowywany do każdego zamówienia w zależności od ilości produktów oraz miejsca dostarczenia zamówienia. W tym celu prosimy Klientów o kontakt ze Sklepem celem oszacowania kosztów dostawy.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia:

 • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w INFORMACJE DOTYCZĄCE SKLEPU, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W sytuacji odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego środki pieniężne za nabyty towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności za pomocą takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru bądź do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania przez Konsumenta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Active Baby Iwona Flak z siedzibą w Bytomiu 41-935, ul. Edmunda Kokota 2 C, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

11. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie –  pocztą. Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O orjętacyjnej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 6 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W której nabyte przedmioty zostały przecenione lub pochodzą z wyprzedaży.
 • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący ma możliwość, w oparciu o zasady oraz terminy określone w Kodeksie cywilnym:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady

3. Sprzedawca zwraca się z prośbą o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w INFORMACJE DOTYCZĄCE SKLEPU.

4. W przypadku w którym dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres BLOH SP. z.o.o w Dzibice 54, 42-425 Kroczyce,

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o tej że gwarancji a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w INFORMACJE DOTYCZĄCE SKLEPU INTERNETOWEGO.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez terenowo właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy wystąpić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie to jest postępowaniem bezpłatnym. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy udzielanej przez właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie to jest postępowaniem bezpłatnym. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Bezpłatnej pomocy udzielanej przez miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

§ 8 Postanowienia dotyczące kupujących niebędących konsumentami

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje podmiotowi będącemu Konsumentem.

2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w wobec do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do roku od wydania towaru Kupującemu.

4. W przypadku wystąpienia ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 9 Bezpieczeństwo

Nasza strona posiada certyfikat SSL, które chronią państwa dane, płatności oraz e-mail; ” Based upon information provided by activebaby.pl regarding its policies, procedures, and technical systems that store, process and/or transmit cardholder data, activebaby.pl has performed the required procedures to validate compliance with the PCI DSS.”

 § 11 Postanowienia końcowe

1. Bezwzględnie zakazane jest dostarczanie przez Kupującego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie jest odrębną umową sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia.

3. Umowy zawierane w oparciu o przedmiotowy regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub też w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

5. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

6. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta.

7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają prawa osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży/o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem w/w zmian.

Wzór odstąpienia od umowy

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

BLOH SP. z.o.o
Dzibice 54,
42-425 Kroczyce,

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru